"เราตั้งใจส่งมอบมาตรฐานบริการและความพึงพอใจสูงสุด"

Our Best Services

Welcom To Comcast Technology co.,Ltd

      บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จำกัด โดยรวมกลุ่มวิศวกรผู้ที่ มีความสามารถและชำนาญงานในด้านนการออกแบบระบบเน็ตเวอร์ค และ งานติดตั้งระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารรวมถึงการจัดการ แก้ไขปัญหาในโครงการต่าง ๆ ทางด้านการสื่อสารของระบบเน็ตเวอร์ค โทรคมนาคม เช่น ระบบแลน ระบบแวน ระบบใยแก้วนำแสง ระบบไฟฟ้า ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ระบบโทรศัพท์ภายใน ระบบรักษาความปลอดภัยทั้งภายในอาคารและภาคนอกอาหาร บริษัท คอมพ์แคสฯ ได้มีส่วนร่วมในโครงการใหญ่ ๆ หลายโครงการ ทั้งทางภาครัฐและทางภาคเอกชน จนเป็นที่ยอมรับจากหลาย ๆ หน่วยงานด้วยกัน​

มีทีมบริการที่เชี่ยวชาญ และมีความชำนาญ ในด้านระบบเครือข่ายโดยตรง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
Tel. : 02-589-6622
Phone N0. : 095-1787956 

Portfolio Comcast.co.th

IT Solution

เดินไฟฟ้าในอาคารและนอกอาคาร

ติดตั้งกล้องวงจรปิด

Data Center

ระบบคิว พร้อม ตู้ Kios

OUR PARTNER

About Comcast

address

บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จำกัด
ตั้งอยู่ที่ 425/10 ซอยงามวงศ์วาน 47
แยก 39 (ชินเขต 2/37) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

Contact

Email : service@comcast.co.th
Tel. : 02-589-6622
Phone. : 095-1787956
Fax. : 02-589-2582